Tjeckiska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Musím platit daně z dávek?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Wird die Unterstützung besteuert?
Je podpora zdanitelná?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Was für Unterstützung bekomme ich?
Jakou podporu dostanu?
Fråga vilka förmåner du får
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras