Svenska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Är bidraget skattefritt?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Wird die Unterstützung besteuert?
Ska bidraget beskattas?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Was für Unterstützung bekomme ich?
Vilka förmåner får jag?
Fråga vilka förmåner du får
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Kan jag överklaga beslutet?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras