Portugisiska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Ist die Beihilfe steuerfrei?
O subsídio é isento de impostos?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Wird die Unterstützung besteuert?
O subsídio é tributável?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Was für Unterstützung bekomme ich?
Quais benefícios vou receber?
Fråga vilka förmåner du får
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
O subsídio afeta outros benefícios?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras