Nederländska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Is de uitkering belastingvrij?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Wird die Unterstützung besteuert?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Was für Unterstützung bekomme ich?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Fråga vilka förmåner du får
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras