Kinesiska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Ist die Beihilfe steuerfrei?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Wird die Unterstützung besteuert?
该津贴是否要纳税?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Was für Unterstützung bekomme ich?
我能拿到什么福利?
Fråga vilka förmåner du får
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
这个津贴是否影响其他福利?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
我能否申诉反对某个决定?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
如果情况有所改变我该如何做?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras