Finska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Onko avustus verovapaata?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Wird die Unterstützung besteuert?
Onko tuki veronalaista?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Was für Unterstützung bekomme ich?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Fråga vilka förmåner du får
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Voinko valittaa päätöksestä?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras