Esperanto | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Estas la poŝmono imponibla?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Wird die Unterstützung besteuert?
Estas la poŝmono imponibla?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Was für Unterstützung bekomme ich?
Kio profitojn mi ricevas?
Fråga vilka förmåner du får
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras