Italienska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Maddi yardım vergiden muaf mı?
L'indennità è esente da tasse?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Tazminat vergiye tabi mi?
Il sussidio è tassabile?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Hangi yardımları alacağım?
Quali benefici riceverò?
Fråga vilka förmåner du får
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras