Franska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Maddi yardım vergiden muaf mı?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Tazminat vergiye tabi mi?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Hangi yardımları alacağım?
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Fråga vilka förmåner du får
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Est-ce que je peux faire appel ?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras