Spanska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Musím platit daně z dávek?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Je podpora zdanitelná?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Jakou podporu dostanu?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Fråga vilka förmåner du får
Ovlivní tento přídavek další výhody?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
¿Puedo recurrir una resolución?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras