Ryska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Musím platit daně z dávek?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Je podpora zdanitelná?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Jakou podporu dostanu?
Какие льготы я получу?
Fråga vilka förmåner du får
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Я могу обжаловать это решение?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras