Finska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Musím platit daně z dávek?
Onko avustus verovapaata?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Je podpora zdanitelná?
Onko tuki veronalaista?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Jakou podporu dostanu?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Fråga vilka förmåner du får
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Voinko valittaa päätöksestä?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras