Svenska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

ฉันสามารถสอบถามได้ที่ไหนว่าฉันมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทุพพลภาพหรือไม่
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
ค่าเบี้ยเลี้ยงได้รับการยกเว้นภาษีไหม
Är bidraget skattefritt?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
อะไรคือปัจจัยที่ใช้ในการประเมินว่าฉันจะได้รับเงินเท่าไร
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

ข้อกำหนดอะไรที่ใช้ในการพิจารณาการให้สิทธิรับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
ฉันต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
ฉันต้องใช้เวลาเป็นผู้ดูแลกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อที่จะมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
ต้องชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงไหม
Ska bidraget beskattas?
Fråga om ersättningen ska beskattas
ฉันจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง
Vilka förmåner får jag?
Fråga vilka förmåner du får
ค่าเบี้ยงเลี้ยงจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์อื่นไหม
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
ค่าเบี้ยงเลี้ยงของฉันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
ฉันสามารถขออุทธรณ์ต่อคำตัดสินได้ไหม
Kan jag överklaga beslutet?
Fråga om du kan överklaga beslutet
ฉันควรจะทำอย่างไร หากสภาวะแวดล้อมของฉันเปลี่ยนไป
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras