Ungerska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Är bidraget skattefritt?
Adómentesek a juttatások?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Ska bidraget beskattas?
Adóköteles a támogatás?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Vilka förmåner får jag?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Fråga vilka förmåner du får
Påverkar ersättningen andra förmåner?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Kan jag överklaga beslutet?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras