Tyska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Är bidraget skattefritt?
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Ska bidraget beskattas?
Wird die Unterstützung besteuert?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Vilka förmåner får jag?
Was für Unterstützung bekomme ich?
Fråga vilka förmåner du får
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Kan jag överklaga beslutet?
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras