Spanska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Är bidraget skattefritt?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Ska bidraget beskattas?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Vilka förmåner får jag?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Fråga vilka förmåner du får
Påverkar ersättningen andra förmåner?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Kan jag överklaga beslutet?
¿Puedo recurrir una resolución?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras