Ryska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Är bidraget skattefritt?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Ska bidraget beskattas?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Vilka förmåner får jag?
Какие льготы я получу?
Fråga vilka förmåner du får
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Kan jag överklaga beslutet?
Я могу обжаловать это решение?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras