Polska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Är bidraget skattefritt?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Ska bidraget beskattas?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Vilka förmåner får jag?
Jakie świadczenia dostanę?
Fråga vilka förmåner du får
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Kan jag överklaga beslutet?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras