Franska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Är bidraget skattefritt?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Ska bidraget beskattas?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Vilka förmåner får jag?
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Fråga vilka förmåner du får
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Kan jag överklaga beslutet?
Est-ce que je peux faire appel ?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras