Finska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Är bidraget skattefritt?
Onko avustus verovapaata?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Ska bidraget beskattas?
Onko tuki veronalaista?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Vilka förmåner får jag?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Fråga vilka förmåner du får
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Kan jag överklaga beslutet?
Voinko valittaa päätöksestä?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras