Engelska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Är bidraget skattefritt?
Is the allowance tax-free?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
What are the factors which determine how much I get?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Do I have to be related to the person I am caring for?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Ska bidraget beskattas?
Is the allowance taxable?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Vilka förmåner får jag?
Which benefits will I receive?
Fråga vilka förmåner du får
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Will the allowance affect other benefits?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Kan jag överklaga beslutet?
Can I appeal against a decision?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
What shall I do if my circumstances change?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras