Ungerska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Adómentesek a juttatások?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Adóköteles a támogatás?
Fråga om ersättningen ska beskattas
¿Qué ayudas puedo percibir?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Fråga vilka förmåner du får
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
¿Puedo recurrir una resolución?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Fråga om du kan överklaga beslutet
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras