Turkiska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Maddi yardım vergiden muaf mı?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Tazminat vergiye tabi mi?
Fråga om ersättningen ska beskattas
¿Qué ayudas puedo percibir?
Hangi yardımları alacağım?
Fråga vilka förmåner du får
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
¿Puedo recurrir una resolución?
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Fråga om du kan överklaga beslutet
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras