Tjeckiska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Musím platit daně z dávek?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Je podpora zdanitelná?
Fråga om ersättningen ska beskattas
¿Qué ayudas puedo percibir?
Jakou podporu dostanu?
Fråga vilka förmåner du får
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
¿Puedo recurrir una resolución?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Fråga om du kan överklaga beslutet
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras