Ryska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Fråga om ersättningen ska beskattas
¿Qué ayudas puedo percibir?
Какие льготы я получу?
Fråga vilka förmåner du får
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
¿Puedo recurrir una resolución?
Я могу обжаловать это решение?
Fråga om du kan överklaga beslutet
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras