Polska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Fråga om ersättningen ska beskattas
¿Qué ayudas puedo percibir?
Jakie świadczenia dostanę?
Fråga vilka förmåner du får
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
¿Puedo recurrir una resolución?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Fråga om du kan överklaga beslutet
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras