Nederländska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Is de uitkering belastingvrij?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Fråga om ersättningen ska beskattas
¿Qué ayudas puedo percibir?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Fråga vilka förmåner du får
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
¿Puedo recurrir una resolución?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Fråga om du kan överklaga beslutet
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras