Kinesiska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
该津贴是否要纳税?
Fråga om ersättningen ska beskattas
¿Qué ayudas puedo percibir?
我能拿到什么福利?
Fråga vilka förmåner du får
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
这个津贴是否影响其他福利?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
¿Puedo recurrir una resolución?
我能否申诉反对某个决定?
Fråga om du kan överklaga beslutet
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
如果情况有所改变我该如何做?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras