Danska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Er understøttelsen skattefri?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Er plejebistanden skattepligtig?
Fråga om ersättningen ska beskattas
¿Qué ayudas puedo percibir?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Fråga vilka förmåner du får
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
¿Puedo recurrir una resolución?
Kan jeg appellere en beslutning?
Fråga om du kan överklaga beslutet
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras