Arabiska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
هل السعر خال من الضريبة؟
Fråga om ersättning inte skall beskattas
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Fråga om ersättningen ska beskattas
¿Qué ayudas puedo percibir?
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Fråga vilka förmåner du får
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
¿Puedo recurrir una resolución?
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Fråga om du kan överklaga beslutet
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras