Tyska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Денежное пособие освобождено от налогов?
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Wird die Unterstützung besteuert?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Какие льготы я получу?
Was für Unterstützung bekomme ich?
Fråga vilka förmåner du får
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Я могу обжаловать это решение?
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras