Turkiska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Денежное пособие освобождено от налогов?
Maddi yardım vergiden muaf mı?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Tazminat vergiye tabi mi?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Какие льготы я получу?
Hangi yardımları alacağım?
Fråga vilka förmåner du får
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Я могу обжаловать это решение?
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras