Spanska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Денежное пособие освобождено от налогов?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Какие льготы я получу?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Fråga vilka förmåner du får
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Я могу обжаловать это решение?
¿Puedo recurrir una resolución?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras