Portugisiska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Денежное пособие освобождено от налогов?
O subsídio é isento de impostos?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
O subsídio é tributável?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Какие льготы я получу?
Quais benefícios vou receber?
Fråga vilka förmåner du får
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
O subsídio afeta outros benefícios?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Я могу обжаловать это решение?
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras