Kinesiska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Денежное пособие освобождено от налогов?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
该津贴是否要纳税?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Какие льготы я получу?
我能拿到什么福利?
Fråga vilka förmåner du får
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
这个津贴是否影响其他福利?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Я могу обжаловать это решение?
我能否申诉反对某个决定?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
如果情况有所改变我该如何做?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras