Arabiska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Денежное пособие освобождено от налогов?
هل السعر خال من الضريبة؟
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Fråga om ersättningen ska beskattas
Какие льготы я получу?
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Fråga vilka förmåner du får
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Я могу обжаловать это решение?
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Fråga om du kan överklaga beslutet
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras