Tyska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
O subsídio é isento de impostos?
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
O subsídio é tributável?
Wird die Unterstützung besteuert?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Quais benefícios vou receber?
Was für Unterstützung bekomme ich?
Fråga vilka förmåner du får
O subsídio afeta outros benefícios?
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Fråga om du kan överklaga beslutet
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras