Svenska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
O subsídio é isento de impostos?
Är bidraget skattefritt?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
O subsídio é tributável?
Ska bidraget beskattas?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Quais benefícios vou receber?
Vilka förmåner får jag?
Fråga vilka förmåner du får
O subsídio afeta outros benefícios?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Kan jag överklaga beslutet?
Fråga om du kan överklaga beslutet
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras