Nederländska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
O subsídio é isento de impostos?
Is de uitkering belastingvrij?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
O subsídio é tributável?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Quais benefícios vou receber?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Fråga vilka förmåner du får
O subsídio afeta outros benefícios?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Fråga om du kan överklaga beslutet
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras