Kinesiska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
O subsídio é isento de impostos?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
O subsídio é tributável?
该津贴是否要纳税?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Quais benefícios vou receber?
我能拿到什么福利?
Fråga vilka förmåner du får
O subsídio afeta outros benefícios?
这个津贴是否影响其他福利?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
我能否申诉反对某个决定?
Fråga om du kan överklaga beslutet
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
如果情况有所改变我该如何做?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras