Danska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
O subsídio é isento de impostos?
Er understøttelsen skattefri?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
O subsídio é tributável?
Er plejebistanden skattepligtig?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Quais benefícios vou receber?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Fråga vilka förmåner du får
O subsídio afeta outros benefícios?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Kan jeg appellere en beslutning?
Fråga om du kan överklaga beslutet
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras