Svenska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Är bidraget skattefritt?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Ska bidraget beskattas?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Jakie świadczenia dostanę?
Vilka förmåner får jag?
Fråga vilka förmåner du får
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Kan jag överklaga beslutet?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras