Engelska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Is the allowance tax-free?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
What are the factors which determine how much I get?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Do I have to be related to the person I am caring for?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Is the allowance taxable?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Jakie świadczenia dostanę?
Which benefits will I receive?
Fråga vilka förmåner du får
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Will the allowance affect other benefits?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Can I appeal against a decision?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
What shall I do if my circumstances change?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras