Spanska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Is de uitkering belastingvrij?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Is de zorgtoeslag belastbaar?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Welke voordelen zal ik ontvangen?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Fråga vilka förmåner du får
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
¿Puedo recurrir una resolución?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras