Italienska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Is de uitkering belastingvrij?
L'indennità è esente da tasse?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Il sussidio è tassabile?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Quali benefici riceverò?
Fråga vilka förmåner du får
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras