Esperanto | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Is de uitkering belastingvrij?
Estas la poŝmono imponibla?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Estas la poŝmono imponibla?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Kio profitojn mi ricevas?
Fråga vilka förmåner du får
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras