Svenska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
请问补贴是不需要纳税的吗?
Är bidraget skattefritt?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
该津贴是否要纳税?
Ska bidraget beskattas?
Fråga om ersättningen ska beskattas
我能拿到什么福利?
Vilka förmåner får jag?
Fråga vilka förmåner du får
这个津贴是否影响其他福利?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
我能否申诉反对某个决定?
Kan jag överklaga beslutet?
Fråga om du kan överklaga beslutet
如果情况有所改变我该如何做?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras