Portugisiska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
请问补贴是不需要纳税的吗?
O subsídio é isento de impostos?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
该津贴是否要纳税?
O subsídio é tributável?
Fråga om ersättningen ska beskattas
我能拿到什么福利?
Quais benefícios vou receber?
Fråga vilka förmåner du får
这个津贴是否影响其他福利?
O subsídio afeta outros benefícios?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
我能否申诉反对某个决定?
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Fråga om du kan överklaga beslutet
如果情况有所改变我该如何做?
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras