Nederländska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
请问补贴是不需要纳税的吗?
Is de uitkering belastingvrij?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
该津贴是否要纳税?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Fråga om ersättningen ska beskattas
我能拿到什么福利?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Fråga vilka förmåner du får
这个津贴是否影响其他福利?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
我能否申诉反对某个决定?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Fråga om du kan överklaga beslutet
如果情况有所改变我该如何做?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras