Franska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
请问补贴是不需要纳税的吗?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
该津贴是否要纳税?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Fråga om ersättningen ska beskattas
我能拿到什么福利?
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Fråga vilka förmåner du får
这个津贴是否影响其他福利?
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
我能否申诉反对某个决定?
Est-ce que je peux faire appel ?
Fråga om du kan överklaga beslutet
如果情况有所改变我该如何做?
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras